Z Kuşağının Dini ” Dijital İçerikler”

Campaign US Muhabiri Sabrina Sanchez, Current Forward tarafından yapılan bir araştırmanın sonucunu paylaşıyor: Z kuşağı, dini ihtiyaçlarını karşılamak için müziğe ve sosyal medyaya yöneliyor.

“Kendilerinden önceki Y kuşağı gibi, Z kuşağı da genel olarak sekülerdir. Pek çoğu, birçok eski neslin Tanrı’da aradığı huzur gibi ihtiyaçları gidermek için çevrim içi platformlara yöneliyor.

Current Forward tarafından 2.000 kişilik bir ankete göre; Z kuşağının neredeyse yarısı (%47) ve Y kuşağının %41’i kendilerini dindar olarak görmüyor.

Anket, dini; anlam ve amaç sağlayan, ahlaki bir pusula ve başkalarına yardım etmenin bir yolu olarak tanımladı. Ayrıca bir kültür ve geleneğin yanı sıra mental ve fiziksel bir iyilik duygusu ve açıklanamayanı açıklamanın bir yolunu sunuyor. Kendi içierisinde bir topluluk ve sosyal iletişim oluşturuyor.

Z kuşağının %45’i kendi hayatlarındaki bu boşlukları doldurmak için eski nesiller gibi dine değil; müzik, eğlence ve diğer dijital içeriklere yöneliyor.

Daha spesifik olarak, ankete katılanlar YouTube, Instagram ve Discord’un, dinin en çok önemsedikleri niteliklerin kendi ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti: Zihinsel ve fiziksel sağlığa özen göstermek (%81), başkalarına yardım etmek (%73), hayatın anlam ve amacına yönelik bir şeyler yapmak (%73). Ancak Current Forward Kurucu Ortağı, Pazarlama ve Deneyim Stratejisi Lideri Lillian Brown, bu boyutların çok az farklılık gösterdiğini hatırlamanın önemli olduğunu söyledi. “Örneğin; Z kuşağı için başkalarına yardım etmek maddiyatla ilgilidir. Fakat aynı zamanda başkalarına zamanlarını, tavsiyelerini ve genel olarak erişilebilirliklerini sağlamakla da ilgilidir.” dedi.

Araştırma ile ilgili istatistiki tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

Brown, genç nesil ile etkileşime girmek isteyen markaların, önemli manevi ihtiyaçları karşılamak için ‘topluluğu ve iletişimi yönlendirmesi’ gerektiğini söyledi.

Ayrıca ABD’de bu nesil için son derece önemli olan ruh sağlığı krizini ele almaları gerekiyor. Bunu marka ortaklıkları, influencer’lar veya Apple’ın ekran süresi izleyicisi gibi dijital ürünler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

Brown, “Zihinsel sağlık, Z kuşağı için son derece önemlidir” dedi. “Z kuşağı, mental sağlıkları iyi olana kadar hayatta bir anlam veya amaç arayamaz, başkalarına yardım edemez veya insanlarla sosyal bağlantılar kuramaz.” ”

Yazının aslına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

Leave a Reply