İFTAM , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinin, ortaklaşa düzenlemiş olduğu ve Adıyaman Üniversitesinde gerçekleşmiş olan “Türkiye’de Aile ve Cinsiyet Eşitliği “ adlı panelde İFTAM Sosyal Araştırmalar Akademik Danışma Kurulu Başkanı Ergün Yıldırım konuşmacı olarak yer almıştır.

Panelde Türkiye’deki Aile kurumunun yeri ve tarihi konuşulurken cinsiyet eşitliği konusu da konuşmacılar tarafından ele alındı.

Leave a Reply