Sahifeler 1: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

YazarProf. Dr. Ergün Yıldırım
TarihMart 2021

Aileyi Tehdit Eden İdeoloji: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplum ve cinsiyet ilişkilerini ele alan son dönemdeki çalışmalar “toplumsal cinsiyet” kavramını geliştirdiler. Toplumsal cinsiyet, cinsi- yetin toplum içindeki oluşumu, gelişimi ve değişimini ele alan bir bakış açısına işaret etmektedir. Bu bakış açısına göre cinsiyet, toplumsal ve kültürel temeller çerçevesinde ele alınmaktadır. Cinsiyet bir toplumsal olgu olarak araştırılmakta ve tartışılmaktadır.

Dünyada ve ülkemizde kimlik siyasetleri, küreselleşme ile beraber yükseldi. Etnik kimlik, mezhep kimliği, dini kimliğin yanında şimdi de özellikle cinsiyet etrafında bir kimlik propagandası yapılmaktadır. Toplumsal cinsiyet de, cinsiyet üzerinden kimlik tanımı yapmak isteyen gruplar ve cinsiyet etrafında siyaset üretenlerle beraber tedavülde kulla- nımı yükselen bir kavram olmuştur.