Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma

YazarAhmet ÖZKİRAZ
YazarGül İŞÇİ BAŞ

Osmanlıdan Günümüze Türk Toplumunda Aile Yapısı ve Boşanma

Sosyal yaşantının yapısı canlı bir organizma gibi değişmeye ve gelişmeye açık bir nitelik taşır. İnsanoğlu yaratıldığından beri varlığını sürdüren değişimi, içinde bulunulan çağın getirdikleriyle birlikte son derece hız kazanmıştır. Türk toplum yapısında meydana gelen değişim de, aile kurumunda meydana gelen çözülmeleri beraberinde getirmiştir. Bu çalışma ile evlilik birliğini sona erdirerek ailelerin parçalanmasına neden olan “boşanma” olgusunun Osmanlıdan günümüze Türk toplumundaki tarihi seyri inceleme konusu yapılmaktadır. Tabi ki bu çalışma bir tarih araştırması değildir. Her çalışmanın az çok bir sınırı olacağı düşüncesinden hareket ederek bugünün üzerinde önemli etkileri olan geçmişe ister istemez bakmak gerekliliği söz konusudur. Tarih Sosyal bilimlerin adeta laboratuvarı niteliğindedir. Sosyal hayatta ne ani başlangıçlar ne de ani bitişler söz konusudur. Bugünün Türk toplumundaki aile yapısının tarihi bağlantılarının olabileceği düşüncesi ile çalışmanın başlığı Osmanlıdan günümüze Türk toplumunda boşanma olarak sınırlandırılmış olsa da; eski Türklerde aile kurumuna verilen önem ve ailenin kolay kolay dağılmaması için geliştirilen “kalın”, “ başlık” gibi uygulamalara değinilecektir. İslamiyet’in kabulü Türk tarihinde önemli tarihsel ve kültürel bir durumdur. İslamiyet’in kabulü ile aile ve boşanmanın yapısal ne gibi değişiklikler geçirdiği kısaca özetlenecektir. Osmanlıda aile kurumu, farklı aile yapılarının varlığına değinilerek boşanma konusunda kadına verilen haklar üzerinde durulacak ve Cumhuriyetle birlikte yeni yasal düzenlemeler ve mevcut medeni kanunda boşanmaya yaklaşım üzerinde genel bir değerlendirme ile çalışma sonuçlandırılmaktadır.