OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu

Rapor YürütücüsüProf. Dr. Petek Aşkar

OECD Sosyal ve Duygusal Beceriler Araştırması Türkiye Ön Raporu

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), sosyal ve duygusal becerilerin artan önemine istinaden 2019 yılında ilk kez tümüyle bu becerilere odaklanan geniş ölçekli bir izleme araştırması başlatmıştır. Araştırmada 10 ve 15 yaş düzeylerindeki öğrencilerin sosyal ve duygusal becerilerinin ölçülmesi ve bu becerilerin farklı yaş grupları arasındaki değişiminin belirlenmesi hedeflenmektedir. Araştırmanın diğer bir temel hedefi de öğrencilerin sosyal ve duygusal becerileriyle ilişkili unsurları belirleyerek eğitim politikacılarına öneriler sunmaktır. Bu hedefler doğrultusunda öğrencilerin görev performansı, duygu düzenleme, iş birliği, açık fikirlilik ve başkalarıyla etkileşimde olma becerilerine odaklanılmıştır.