Mehmet Âkif Ersoy’da Aile, Toplum Ve İnsan

YazarHaluk BACAKSIZ

Mehmet Âkif Ersoy'da Aile, Toplum Ve İnsan

“Mehmet Âkif Ersoy’un doğduğu, yetiştiği yıllar Türk halkının buhranlı dönemleridir. Bu dönemde Türk halkı I. Dünya Savaşı, Balkan Savaşları, Kurtuluş Savaşları gibi savaşlarda mücadele etmektedir. Bu savaşlar Türk toplumunda ağır ekonomik, siyasi, sosyal aksamalara neden olmuştur. Âkif toplumun bu buhranlı yıllarını bizzat yaşayarak milletinin sıkıntılarını “Safahat” adlı eserinde dile getirmiştir.

Mehmet Âkif, Meşrûtiyet yıllarına hâkim olan “Servet-i Fünûn” edebiyat anlayışından farklı bir tutum sergilemiş sanatını cemiyet için kullanmıştır. “Servet-i Fünûn” sanatçılarında görülen dargın ve bedbin bir yapıya girmemiş yaşadığı dönemdeki toplumun dertlerini görmüş, onları şiirleriyle ortaya çıkararak sebep ve çarelerini halkına duyurmuştur.

II. Meşrutiyet ilan edilinceye kadarki döneme baktığımızda Türk şiiri bir duraklama içinde olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak “Servet-i Fünûn” dergisinin kapanması ve yönetimin baskısıdır. II. Meşrutiyet ilan edildikten sonra, özgür ortamın getirisi olarak Türk şiirinde hareketlenme başlar. Bu hareketlenmenin başlarında Fikret, Hüseyin Sîret gibi şairler vardır. II. Meşrutiyet döneminde şiir genelde sosyal, siyasi ideolojiler etrafında gelişmektedir. Böyle bir şiir ortamı içerisinde Batıyı tamamen kabul eden Fikret, Batının sadece ilim ve tekniğinin alınmasını isteyen İslâmcı Âkif vardır.”