Kültürel Miras Olarak “ATASÖZLERİ”

YazarSeçkin AYDIN

Kültürel Miras Olarak "ATASÖZÜ"

Toplumların geçmişten günümüze edindikleri bilgi ve deneyimlerinin en önemli
aktarıcıları arasında dil gelir. Sözlü kültürden yazılı kültüre değin birçok
bireysel ve sosyal birikim, içinden çıkılan bağlamın aynası gibi yüzyıllar
boyu dönüşümlere bağlı da olsa varlığını sürdürerek bugüne kadar gelir. Her nerede bir
insan varsa orada bir deneyim ve her nerede insan topluluğu varsa orada bir kültürel
olgudan söz etmek mümkündür. Bu deneyim ve kültürel olguların yayılması ve sonraki
kuşaklara aktarılmasında önemli bir köprü vazifesi gören dil, insanlık tarihi açısından
da birtakım öğretileri açığa çıkarır. Böylece sonradan gelen kuşaklar, bu öğretilere bağlı
olarak yaşamlarına bireysel ve sosyal değerler katarlar.