İstanbul Sözleşmesi’nin İslam Hukukuna Göre Değerlendirilmesi

YazarDr. Öğr. Üyesi Akif Dursun

İstanbul Sözleşmesi'nin İslam Hukukuna Göre Değerlendirilmesi

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan meşhur adı ile İstanbul Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanmış, 14 Mart 2012’de onaylanmış ve 01 Ağustos 2014’de yürürlüğe girmiştir. Sözleşme için ev sahipliği yapan Türkiye, aynı zamanda Sözleşme’yi ilk imzalayan ve meclisinde ilk onaylayan ülkelerden birisidir. Sözleşme, en başından beri ilgili kişiler tarafından eleştiri konusu yapılmış, yakın zamanlarda ise bu tartışma iyice artmıştır. Özellikle dindar camianın şiddetli eleştiri konusu yaptığı Sözleşme bu makalede İslam hukuk açısından incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Sözleşme’nin geneli hakkında bir değerlendirme yapılmış ancak temel olarak İslâm hukuku ile uyuşmadığı düşünülen kavramlar ve düzenlemeler üzerinde durulmuştur. Sözleşme aslında hukukî bir konuyu düzenlemesine rağmen içerik olarak ciddi biçimde ideolojik unsurlar taşımaktadır. Bu sebeple İslâm hukuku açısından değerlendirme yapılırken sadece fıkhî hükümlere değil aynı zamanda, fıtrat, yaratılış amacı gibi doğrudan hukuk kabul edilemeyecek hususlara da değinilmiştir. Makale giriş ve sonuç haricinde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tanımlar, ikinci bölümde düzenlemeler incelenmiş, üçüncü bölümde de genel bir değerlendirme yapılmıştır