İSLAM KENT MODELİ

YazarÖğr. Gör. İbrahim YILDIZ

İslam Kent Modeli

Kentlerin ortaya çıkışı ile ilgili çok sayıda görüş bulunmakta ve ilk kentlerin nasıl ortaya çıktığına dair çalışmalar yapılmaktadır. Elde yazılı belgeler olmadığı için ilk kentlere ait arkeolojik buluntular ile bazı bilgilere ulaşılmaya çalışılmaktadır. İslam kentlerinde ise durum farklıdır. 7. yüzyılda İslamiyet’in gelişi ile kendine has özellikleri olan bir kent modeli ortaya çıkmıştır. İslam kentleri anlatılırken kentin Arapça karşılığı olan “Şehir” kavramı kullanılmaktadır.
İslamiyet’in gelişi ile birlikte Medine’nin ilk İslam şehri modeli olması ve İslam ülkelerince fethedilen ya da yeni inşa edilen şehirlerde de Medine’ye benzeyecek olan bir kent modelinin ortaya çıktığı görülmektedir. İslam kentlerinin genel özelliklerine bakıldığında bir cami etrafında yapılanan ve cami etrafında büyüyen bir kent modeli göze çarpar.
Bu çalışma ile; ilk İslam kenti olan Medine kenti ve sonrasında kurulan İslam kentlerinin genel olarak sahip olduğu bazı kentsel özelliklerin yanında İslam kentlerini diğer kentlerden ayıran kendine has özellikleri de ortaya konacaktır.