Göçmenlerin Topluma Entegrasyonunda Kütüphanelerin Rolü

YazarSinan SÜMBÜL

Göçmenlerin Topluma Entegrasyonunda Kütüphanelerin Rolü

“Türkiye sahip olduğu jeopolitik konumundan ötürü tarih boyunca göç olaylarının yaşandığı bir ülke olmuştur. İç savaş ve siyasi istikrarsızlık gibi sebeplerle göç olayları günümüzde de devam etmektedir. Özellikle 2011 yılında Suriye’de başlayan savaş, sayıları üç milyonu bulan göçmenin Türkiye’ye gelmesine sebep olmuştur. Göçmenlerin niceliksel fazlalığı ve uzun süreli ikametleri, onların Türk toplumuna uyum sağlamasına yönelik politikaların geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu politikaların hayata geçirilmesinde kütüphanelere ve bilgi merkezlerine önemli görevler düşmektedir. Bu makalede; kütüphanelerin göçmenlerin toplumsal hayata entegrasyonunda etkin bir rol oynayacağı tezinden hareketle, Türkiye’de göçmenlere yönelik sürdürülen kütüphane hizmetleri değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı görülmektedir.”