Gençlik Çağı Ve Ülkemizde Gençlik Sorunları

YazarDoç.Dr.Adnan KULAKSIZOĞLU

Gençlik Çağı Ve Gençlik Sorunları

 “Türkiye’de genç nüfusun oldukça fazla olduğu bilinmektedir. Yaşayanların uzun yaklaşık yarısı 20 yaşın altındadır. her sene aramıza yeni doğan çocuklar katılmakta nüfusumuzun bu arada gençlerimizin sayısı giderek artmaktadır. Çoğunun hızlı olması her yıl daha çok insanın önce barınma beslenme gibi temel ihtiyaçlarının, sonra da eğitim, işe yerleştirilme gibi ihtiyaçların karşılanması gerekmektedir. Bunun yanında hızlı bir değişme içindeyiz. Köylerden şehir merkezine göç, bir takım sosyal ve kültürel değişmeleri de beraberinde getirmektedir. Köylerde daha hakim görünen gelenekler ahlaki ve dini tutum ve değerler şehir hayatını aile yapılarının ve ekonomik şartların değişmesine paralel olarak eski bağlayıcılığını koruyamamaktadır.

İç göçün ve hızlı çoğalmanın yanı sıra ülkemizde insanlar arası haberleşme artmıştır. Televizyon ve diğer yayın organları artık ülkemizin en uzak noktalarına kadar ulaşmaktadır. Halkımız gelir seviyesi yüksek toplumlardaki hayat tarzı, kişilerarası ilişkiler ve dünya görüşleri hakkında TV yolu ile doğrudan bilgi sahibi olmaktadır.”