Diplomat Bir Ailenin Taşınma Maceraları, “Taşınma Vakti Geldi.”

YazarYrd.Doç.Dr. Evren KÜÇÜK

Diplomat Bir Ailenin Taşınma Maceraları, "Taşınma Vakti Geldi"

“Üç taşınma bir yangına bedel, yirmi yılda onlarca taşınma anlatılmaya değer!”

Diplomasinin yürütülmesinde önemli roller oynayan diplomatlar, çoğunlukla meslek hayatından sonra anılarını kaleme almaktadır. Devlet sırlarının ifşa olmaması ve mesleki yaşantısının olumsuz etkilenmemesi (veya başka sebepler) için Türk diplomatlar, belirli konuları anlatmak konusunda ketum davranmayı tercih etmektedir. Fakat Türk diplomatlarının kaleme aldıkları anılarda, az da olsa gerek Türk dış politikasının yürütülmesinde gerekse yürütülen diplomaside karşılaşılan sorunların belirli ayrıntılarını okumak mümkündür. Özellikle arşivlerde temin edilemeyecek bilgileri – sübjektif bir değerlendirme de olsadiplomatların anılarından öğrenmek, uluslararası ilişkiler yazımına önemli bir katkı sağlamaktadır.