Değişen Toplumda Aile Ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar

YazarProf. Dr. A. Kadir ASLAN

Değişen Toplumda Aile Ve Çocuk Eğitiminde Sorunlar

Toplumsal yapının temelini oluşturan insan ilişkileridir. Bu ilişkilerin oluşturdukları kalıplar toplumsal kurumları oluştururlar. Toplumsal yapının korunması ve toplumsal ilişkilerin sürdürülmesinde toplumsal kurumlar sürekli olarak birbirleri ile etkileşim halindedirler.

Toplumsal sürekliliğin de, değişmenin de dinamiği, kurumlar arasında var olan iletişim ve etkileşimdir. Toplumsal kurumların üstlendikleri roller gereği işlevleri birbirinden farklıdır. Onun için her zaman toplumsal kurumlar arasında bir uyum, bir ahenk beklenemez. Bazı kurumlar arasında uyum görülebileceği gibi, bazılarının çatıştıkları da görülebilir.

Toplumsal kurumlar arasındaki çatışmalar toplumsal değişmenin bir sonucu oldukları gibi toplumsal değişmenin itici gücü de olabilirler. Toplumsal bütünlük ve süreklilik bakımından önemli olan kurumlar arasındaki bu ilişkidir. İlişkilerin ahenkli veya çatışmalı olması, toplumsal bütünlüğü bozmaz. Ancak değişmeye az veya çok, etkide bulunur.