Dede Korkut’ta Aile Kavramının Sosyal Genetiği Üzerine

Yazar Gencer GENÇOĞLU

Dede Korkut’ta Aile Kavramının Sosyal Genetiği Üzerine

“Türk kültüründe evlilik, aile ve akrabalık; doğum olayından itibaren soya dayalı bir değer verme ve değer görme hiyerarşisi üzerine kurulmuştur. Çünkü her doğum soyun devamı adına gerekli ve güç dayanışması açısından da oldukça önemlidir. Akrabalık toplamı içinde bir aile çemberi ve onun başında da bir baba figürü, Türk anlayışı ekseninde aile ve akrabalık kelimelerini tamamlayan yapıyı oluşturmaktadır. Hatta Dede Korkut da Bilgin Saydam’ın deyimiyle tüm Türk dünyasında çok iyi bilinen bir “Kültürel Ata” kişiliğidir.”