Avusturya’daki Türk Göçmenlerin Entegrasyon Algıları

YazarEsra SAĞLAM

Avusturya’daki Türk Göçmenlerin Entegrasyon Algıları

“Batı Avrupa ülkelerinin 2.Dünya Savaşı sonrası yabancı devletlerden işgücü ithal etme amacıyla imzaladığı işçi alım anlaşmaları kapsamında, Avusturya’ya Türk göçü 1964 yılında başlamıştır. Bu yıllarda bir an önce para biriktirip Türkiye’ye dönmek niyetiyle gelen Türk göçmenler, ev sahibi ve göç veren ülkelerce ekonomi politikalarının bir konusu olarak görülmüş, bu grupların bulundukları topluma uyum ve katılımı noktasında neredeyse hiçbir politika geliştirilmemiştir. Ancak misafir işçilerin önemli bir kısmının kalmaya devam edeceğinin anlaşıldığı 90’lı yıllardan sonra bu işçilerin topluma entegrasyonları Avusturya toplumu ve siyasetinde öncelikli bir mesele haline gelmiştir. Günümüzde de, 50 yılı aşkın geçmişleri ve üç kuşağa varan varlıklarıyla Avusturya toplumunun bir parçası haline gelen Türk göçmenlerin öncelikli probleminin dil, eğitim ve ayrımcılık sorunlarının da etkisiyle- katılım ve uyum sorunları olduğu sıklıkla dile getirilmektedir.”