Ahilik Teşkilatının Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları

YazarDoç.Dr.Orhan KOÇAK
YazarYrd.Doç.Dr.Fethi GÜRÜN

Ahilik Teşkilatının Günümüzde Sosyal İçerme Politikalarına Olabilecek Katkıları

Dünyanın ürettiği mal ve hizmet miktarı gün geçtikçe fazlalaşırken, beraberinde zenginlikte artmaktadır. Ancak üretilen bu zenginlikten toplumlar adil bir biçimde paylaşamamaktadır. Neo-liberal ekonomik politikalar, hızlı bir şekilde ortaya çıkan teknolojik gelişmeler ve küreselleşmenin neden olduğu ekonomik farklılıklar, geçmişten gelen sıkıntıları azaltacağı beklenirken var olan birçok sorunun daha da artmasına neden olmaktadır. Emek ile sermaye arasındaki fark ve toplumların alt ve üst tabakasının gelirden aldığı pay giderek birbirinden uzaklaşmaktadır. Yeni istihdam alanları açılamadığı gibi, var olan istihdam sahaları da teknolojinin etkisi ile hızla azalmaktadır. İşsizlik her ülkenin acilen çözülmesi gereken en önemli sorunu olmuştur. Artan işsizlik oranları beraberinde sağlık, eğitim, konut, beslenme ve aile ile birlikte diğer mikro ve makro alanları da etkileyebilecek boyutlara ulaşmıştır. Bu gelişmeler her toplumda sosyal olarak dışlanmışların sayısını artırmakta ve dolayısıyla sosyal güvenlik açısından yeni sıkıntıların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.