faruktasci@iftam.org.tr
+190
Acıbadem Mah. Acıbadem Caddesi No: 148, Üsküdar/ İstanbul

Prof. Dr. Faruk Taşçı

Akademik Danışma Kurulu Üyesi

Faruk Taşçı 1982 yılında Rize-Pazar’da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (2005) tamamladı.

Biyografi

Yüksek lisansını (2007) ve doktorasını (2011) İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde bitirdi. Aynı bölümde 28 Aralık 2020’den bu yana Profesör olarak görevini sürdürmektedir. T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi’nin de editörlüğünü (2018-2019) yürütmüş olan TAŞÇI’nın sosyal politika alanında birçok ürünü bulunmaktadır ve İslam’da ekonomi ve şehir gibi konular ile de ilgilenmektedir.

Yayınları / Kitapları

  • Sosyal Politikalarda Can Simidi: Sosyal Yardım (Nobel Yayınları, 2010)
  • Sosyal Politika Ahlâkı (2. bs., Kaknüs Yayınları, 2017)
  • Türkiye’de Sosyal Politika ve Dönüşüm: Zihniyet, Aktörler ve Uygulamalar (SETA Yayınları, 2017)
  • Sosyal Politikada Dezavantajlı Gruplar: Tarih, Yaklaşım ve Uygulama (Kaknüs Yayınları, 2018)
  • Bir Şehrin Sosyal Politika Yönetim Rehberi: Esenler Örneği (Ortak Yayın, Esenler Belediyesi, 2019)
  • Sosyal Refah: Bütüncül Bir Perspektif (İktisat Yayınları, 2020)