Araştırma Raporları

Category

Mevlana’ya Göre Evlilik

  “Yüce Yaratıcı bütün canlıları olduğu gibi insanı da erkek ve kadın olarak çift yaratmıştır. Bu gerçeği Mevlana şöyle anlatmaktadır: “Âlemde her cüz’ muhakkak kendi çiftini ister. Kehribar nasıl saman çöpünü çekerse her cüz’ muhakkak kendi çiftini çeker” Gökyüzü yere “Merhaba” der, “demirle mıknatıs nasılsa ben de seninle öyleyim” Gökyüzü aklen erkektir, yer ise kadın....
Read More

Z Kuşağı Anne Babası Olmak

Z Kuşağı Annesi & Babası Olmak Nedir? Günümüzde bu kuşak çocuklarına sahip olan anne babalara “Teknolojik Anne & Baba” veya “Dijital Çağ Anne Babası” denildiğini duyabilirsiniz. Peki nedir bu X Y Z kuşakları.. X Jenerasyonu – 1961 ve 1981 arası doğumlular Y Jenerasyonu – 1970 sonları ve 21.yy ilk yılları (1980- 1999 arası doğanlar Y Kuşağı olarak...
Read More

Osmanlıda Evlilik Adetleri ve Kız İsteme

  Osmanlı’da Evlilik Nasıldı? “Gençlerin evlenme zamanı geldiğinde, istedikleri kızın özellikleri bu konuyu konuşmaktan sıkılmayacağı bir akrabası, dadısı ya da süt ninesi tarafından uygun bir şekilde sorulur, öğrenilirdi. Gencin annesi, akrabalarından, yakınlarından ve diğer yerlerden gelin olacak kızları araştırır, etraflıca öğrenirdi. Daha sonra kız görülmeye gidilirdi. Evlenmeye aracılık eden ailenin yaşlılarının, tanıdıkların yanında geçimini, bu...
Read More

Eski İstanbul’da “Düğün”

 Bugünkü yazımızın öznesinde “düğün” var. “Osmanlı Cihan Devleti’nin tarih sahnesinden çekilmesinin üzerinden tam bir asır geçti. Yüzyıl, milletlerin, bir adım öte medeniyetlerin tarihlerinde oldukça kısa bir süreye tekabül ediyor. Bu kadar kısa bir süre içerisinde Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne tevarüs eden pek çok medeniyet umdesi ile birlikte bu toprakların insanlarının âdetleri, yaşayış biçim ve algıları...
Read More

İki Seçenek: Şartlar Olgunlaşmadan Evlenmek ya da Hiç Evlenmemek

  TÜİK 2020 verilerine göre kadınların ilk evliliklerini yaptıkları ortalama yaş 25.1 iken bu yaş erkeklerde 27.9 oldu. Türkiye’de ortalama evlilik yaşı günden güne artan bir eğri izliyor. Evlenme yaşının yükselmesiyle yapılan evliliklerin nüfusa oranı da düşüş gösteriyor. Bunun sebeplerini detaylıca irdeleyeceğiz fakat bu durumun boşanmaların düşüşüne de etki ettiği açıkça görülüyor. Bu etki ortalama...
Read More

İnsanoğlunun Huzur Ve Erdem Arayışı: Kiynisizm ve Hedonizm Arasındaki Yol

“Mutlu olmak için huzurlu olmak lazım, çünkü mutluluğun alt yapısı huzurdur. Kiynikçilere göre huzurlu olmak içinse erdemli olmak lazım. Erdemli insan özgürdür, özgür olan insan üç şeyden sakınır: Haz peşinde koşmaz, çünkü haz insanı köleleştirir. Sahip olmaya çalışmaz, çünkü sahip oldukların bir süre sonra sana sahip olmaya başlar Başkalarının senin hakkında ne dediğini umursamaz, çünkü...
Read More

Dünyada Bireycilik Yükseliyor

  Bireycilik (individualism), ferdin çıkarlarını toplumun çıkarlarından önce geldiğini ileri süren görüştür. Bireyci toplumlarda değerler sisteminin merkezine birey yerleştirilmiştir. Özellikle ekonomik anlamda gelişen Batı ülkelerinde bireycilik, benlik anlayışının temel taşlarından birini oluşturur1. Bireyciliğin gittikçe arttığı toplumlarda, insanlar bencilleşir ve kendi ihtiyaçlarına daha çok odaklanır. Bu toplumlarda yetişen bireyler hayatını şirket mantığı ile yaşayarak kendi menfaatlerini...
Read More

Osmanlı’da Çocuk Olmak

“Çocuk, her devirde ailenin en mühim ve en üzerine düşülen ferdidir. Zira ebeveynler çoğunlukla bütün hayatlarını çocukları için harcarlar, söz gelimi, yemez yedirir, giymez giydirirler… Bu yaklaşım, aynı zamanda geleceğin teminatı olarak görülen çocuğa ne derece kıymet verildiğinin de bir göstergesidir. Malum olduğu üzere 23 Nisan çocuklara armağan edilen özel bir gündür. Peki, bu özel...
Read More