İFTAM Sosyal Araştırmalar

Hakkımızda

SOSYAL ARAŞTIRMALAR

Türkiye’nin toplumsal hayatı ciddi alt üst oluşlar yaşıyor. Aile, eğitim, gündelik hayat, evlilik, kadın erkek ilişkileri, şiddet konuları ile ciddi bir çürüme yaşıyoruz. Boşanmalar, deizm ve ateizm arayışları, hiçbir şeye inanmama nihilizmi bu çürümenin ya da en azından derin sarsılmanın bir sonucu.

Bu çürüme ve sarsılma sonucunda ortaya çıkan sorunlarla boğuşuyoruz. Gün geçtikçe de bunlar artış gösterecek. Küreselleşmenin getirdiği yoğunluk, hareketlilik, kültürel ve inanç taarruzları ile beraber sarsıntının sosyolojik şiddeti artış gösteriyor. Bunu en bariz biçimde yeni nesil gençlik kesiminde gözlemliyoruz.

Sosyal araştırmaları yapmanın ikinci önemli nedeni de araştırma bulgularının bizzat kendi başına aydınlatma/irşad görevini yerine getirmesidir. Yapılacak araştırmalar etrafında ve datalarla mevcut olan sorunlar daha ilmi dayanaklardan hareketle konuşulur. İnsanlara söyleyeceğimiz doğrular ve yapacağımız uyarılar bu kaynaklar aracılığıyla daha meşru hale gelir.

Bu sorunlarla başa çıkabilmek ve bunları giderebilmek için öncelikle bunları tanımak ve ona göre de adımlar atmak gerekir. Bu nedenle araştırmalar artık toplum sorunlarını çözmek için atılan adımların (yardımlaşma ve irşad-aydınlatma faaliyetleri) çok önemli bir parçasıdır. Tedaviden önce teşhis gerekir düsturu gereği neyle karşı karşıya olduğumuzu, ne ile ilgilendiğimizi daha yakından tanımanın ve görmenin yolu araştırmalar yapmaktan geçer.

Sosyal araştırmaların önemli üçüncü bir rolü vardır. O da camia olarak ve iyilik için bir kamuoyu üretmektir. Araştırma alanında belli bir yetkinliğe ve otoriteye ulaşınca başvuru haline gelmek, kamuoyunun bilgi ihtiyacını karşılamak açısından önemli bir görev icra edilir.

Aile Odaklı Araştırmalar

Araştırma merkezinin aile odaklı çalışmalar yapması yönünde bir eğilim içindeyiz. İlmi ve kuşatıcı fikirler üreterek bu alana katkı sağlama niyetindeyiz

Toplumsal Meseleler

Ülkemizin başta aile, eğitim, gündelik hayat, evlilik, kadın-erkek ilişkileri ve şiddet  olmak üzere toplumsal meseleleri üzerinde araştırmalar yapmak, raporlar hazırlamak ve çözüm önerileri üretmek amacıyla kurulmuştur.

Yayın Faaliyetleri

Merkezimiz kamuoyu araştırmaları, raporlar ve dosya konuları hazırlamak, çalıştaylar ve sempozyumlar organize etmenin yanı sıra kamuoyunu aydınlatmaya yönelik broşürler/sayfalar ve risaleler yayımlar.