Osmanlı ve Aile Kurumu

Tag

Zorlaştırılan Evliliklere Çözüm

Konya’nın o zamânki ileri gelenleri ve ulemâsı bu zor şartlar altında düğünlerde yapılan isrâfın halkın genelini ve özellikle düşük gelirli insanları zor durumda bıraktığını, evlilikleri güçleştirdiğini ve daha bir çok olumsuzluklara neden olduğunu görmüş ve bu duruma kayıtsız kalmamışlar. Sorunun çözümü için neler yapılabileceğini düşünmüşler. Düğünlerin aşırı masrafından dolayı halkın yaşadığı sorunları tespit etmek için...
Read More