nasıl çocuk yetiştirilmeli

Tag

Gelenekten Değişime: Türkiye’de Aile ve Çocuklar

  “Aileler, çocuklar ve ruh sağlığı konusu çok önemli ve önemli olduğu kadar zor ve çapraşık bir konu. Günümüzde ailelerin ve çocukların nelerle karşılaştığı, ne sorunlar yaşadığı ile ilgili genelleme yapmak sakıncalı olabilir, her aile özeldir. Ancak bir ölçüde genelleme yapmadan da konuyu anlamaya çalışmak olanaksız görünüyor; dolayısıyla ben biraz genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım....
Read More