Kadın

Tag

Kadınlar Neden Savaşları Bitiremiyor?

Araştırmalar, kadınların kalıcı barışın sağlanmasına çok önemli katkıda bulunduğunu gösteriyor. Oysa kadınlar, çatışmanın çözümü ve barış süreçlerinde çok az yer alıyor. Bu durum nasıl değişebilir? ”Siyasetin diğer alanlarında toplumsal cinsiyet çeşitliliği konusunda yeterince hızlı olmasa da adımlar atılıyor. Çatışma çözümü ve barış inşasında ise kadın hâlâ yok. Yazar ve ödüllü gazeteci Janine di Giovanni, Foreign...
Read More

Afganistan’da Kadın Haklarının Geçmişi ve Geleceği

Afgan kadınlarının gelecekte kendilerini neler beklediğine dair endişelerini değerlendirirken öncelikle ülkenin ataerkil yapısına vurgu yapmak ve kültürel değerlerini incelemek faydalı görünüyor. “Afganistan tarihi boyunca farklı fikirlere sahip iktidarlarla yönetilmiş olmasına rağmen ataerkil toplum yapısını hep korumuştur. Bu yapının beraberinde getirdiği toplumsal cinsiyet rolleri kamusal alanı erkek için görürken, kadını korunması gereken bir varlık olarak görmesi...
Read More