individualism

Tag

Dünyada Bireycilik Yükseliyor

  Bireycilik (individualism), ferdin çıkarlarını toplumun çıkarlarından önce geldiğini ileri süren görüştür. Bireyci toplumlarda değerler sisteminin merkezine birey yerleştirilmiştir. Özellikle ekonomik anlamda gelişen Batı ülkelerinde bireycilik, benlik anlayışının temel taşlarından birini oluşturur1. Bireyciliğin gittikçe arttığı toplumlarda, insanlar bencilleşir ve kendi ihtiyaçlarına daha çok odaklanır. Bu toplumlarda yetişen bireyler hayatını şirket mantığı ile yaşayarak kendi menfaatlerini...
Read More