Aile

Tag

Kadın Ve Aileye Genetik Açıdan Yeniden Bakış

“Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi toplumsal çatışmaların neredeyse merkezi haline gelen kadın ve aile meselesini millî ve dinî değerler odağında tartışmaya açan çok değerli bir çalışmaya imza attı.” “Toplumsal yapımızda sarsıcı değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Aile ve akrabalık bağları çözülüyor. Kadın ve erkek kimliğinin hem aile hem sosyal...
Read More

Çocuk-Aile İlişkisi ve Salgın Dönemi Söyleşisi

“Yunus Emre Enstitüsü, dijital söyleşiler kapsamında Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nu ağırladı. Kosova’daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde, Gerçek Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “Çocuk-Aile İlişkisi ve Salgın Dönemi” başlıklı söyleşide Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için ailede ve eğitim ortamında var olması gereken değerlerden bahsetti.” “Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...
Read More

Olumsuz Aile Tutumlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

“Anne ve baba tutumları çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. olumsuz aile tutumları çocuğu yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirmekte ve çocuğun psikolojisini etkilemektedir. Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca...
Read More

Ailede Çocuk Eğemenliği “ÇOCUK MERKEZLİ AİLELER”

  “ÇOCUK EGEMEN AİLE OLMAK Günümüzde anne baba olmak, geçmiş yıllara göre oldukça farklı bir zorluk taşıyor.Bizler bu anlamda ara kuşak olarak kabul edilmeliyiz aslında.Bir ayağımız geleneksel,bir ayağımız modern yaşamın içindeyken çocuklarımıza zamanında bizim sahip olamadığımız ne varsa ya da verebileceklerimizin en iyisi neyse vermeye çalışıyoruz.Ebeveyn olmanın en sıkıntılı tarafı burası.Neyi ne kadar ve ne...
Read More

Gelenekten Değişime: Türkiye’de Aile ve Çocuklar

  “Aileler, çocuklar ve ruh sağlığı konusu çok önemli ve önemli olduğu kadar zor ve çapraşık bir konu. Günümüzde ailelerin ve çocukların nelerle karşılaştığı, ne sorunlar yaşadığı ile ilgili genelleme yapmak sakıncalı olabilir, her aile özeldir. Ancak bir ölçüde genelleme yapmadan da konuyu anlamaya çalışmak olanaksız görünüyor; dolayısıyla ben biraz genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım....
Read More

Hz. Mevlana’nın Aileye Bakışı

Hz. Mevlana,  Mesnevi’deki “Bedevi ile Karısı” isimli hikâyenin bir bölümünde, aşağıda beyit beyit anlamlarını vereceğimiz şu açıklamayı yapar: “ ‘Kadınlar; insanlar için süslendi, onlara güzel gösterildi.’ ayeti gereğince, Allah’ın süslediği, güzel yarattığı kadından nasıl kaçılır? Allah; kadını, erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı. Hz. Âdem nasıl olur da Hz. Havva’dan ayrılabilir?...
Read More

Esnaf ve Aİle

Esnaflık, ticaretin aile formudur. Esnafı koruyabilirseniz aile kurtulur. Aileyi kurtarırsanız esnaflık da var olur, siyasette, siyasetçi de… Hiç biri bir diğerinden bağımsız değildirler.   “Muhteviyatını inancımız ve aile kültürümüzden alan “esnaflık”, Ahilik geleneğinden günümüze uzanan zincirin en son halkasıdır. 13. Yüzyıldan bu yana geçen süreçte, Anadolu başta olmak üzere edindiğimiz kadim coğrafyalarımızın en ücra köşelerinden bize...
Read More

Z Kuşağı Anne Babası Olmak

Z Kuşağı Annesi & Babası Olmak Nedir? Günümüzde bu kuşak çocuklarına sahip olan anne babalara “Teknolojik Anne & Baba” veya “Dijital Çağ Anne Babası” denildiğini duyabilirsiniz. Peki nedir bu X Y Z kuşakları.. X Jenerasyonu – 1961 ve 1981 arası doğumlular Y Jenerasyonu – 1970 sonları ve 21.yy ilk yılları (1980- 1999 arası doğanlar Y Kuşağı olarak...
Read More

Z Kuşağı mı Vav Kuşağı mı, Helikopter Anne mi Anadolu Anası mı?

  “Gencimiz iyidir, irfanlıdır, vicdanlıdır, bin yıldır İslam’la yoğrulmuş, Anadolu irfanı mayasıyla büyümüş dava sahibi, şuurlu gençtir. Her ne kadar bizim takipçisi çok olan, bazı popüler hocalarımız bu konulara girmese de, bu alanları mayınlı bölgeler olarak görse de konuşulmaya değer konularımız giderek artıyor. Bunlardan birisi de kuşaklarla ilgili tanımlar oluşturarak bir algı yönetme sürecinin içinde bulunduğumuz gerçeğidir. Bize...
Read More
1 2