Aileleri ve Çocukları LGBT’den Korumak İçin “Dünya Çocuk Ve Aile Koruma Platfotmu’nu” Kuruldu.

60 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek “Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu”nu kurdu. Platform aileyi, çocukları ve gençleri LGBT aktivitelerinin tehlikelerinden ve propagandalarından korumak amacıyla kuruldu. Platform bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmek için bir araya gelirken, bu doğrultuda 40 terapist ve terapist yetiştirme enstitüsü oluşturmak için çalışmalar sürdürülüyor. Platform kurduğu web sitesi ile doğru ve bilimsel veriler veriyor. Siteye başvurarak yardım isteyen aile ve bireylere rehberlik hizmeti verilerek normal bir cinsel yaşam sürmeleri için tedavi edecek psikiyatrist ve terapistlere yönlendirme yapılmakta. Platform, üniversitelerde dayatılan “bu bir tercihtir” tezine karşı olarak “bu bir hastalıktır” tezini bilimsel ispatlarla savunmaktadır.

İşte platformun misyonu, vizyonu ve bilgileri:

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu, 60 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesi ile kurulmuş bir platformdur. Amacı, aileyi ve neslimizi LGBT aktivitelerinin tehlikelerinden özellikle de çocukları ve gençleri korumaktır. Cinsiyetsizleştirmeye doğru sürüklenen veya farklı cinsel kimlik yönelimlerine itilen bireyleri bu yönelimlerden korumak için çalışmalar yapmaktadır. En önemlisi de yetiştirilen 40 terapist ile terapist yetiştirme enstitüsünü kurmak amacıyla terapist yetiştirme programını yürütmektedir. Şu anda 20 ilgili mevzularda uzman 20 terapist yetişmiştir.

Platformun Türkçe ve İngilizce olarak kurmuş olduğu web sitesi ile doğru ve bilimsel bilgilerle konunun uzmanlarıyla yayınlar yapmaktadır. Sitemize başvuruda bulunup yardım talebinde bulunan aile ve bireylere rehberlik hizmeti verip kişilerin normal cinsel bir cinsel yaşama sahip olabilmeleri için tedavi uygulayan psikiyatrist ve terapistlere yönlendirilmektedir. Üniversitelerde dayatılan ‘bu bir tercihtir’ tezine karşı ‘bu bir hastalıktır’ tezini bilimsel verilerle savunmaktadır.

VİZYONUMUZ:

Dünya Çocuk Aile Koruma Platformu olarak, aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimlerini sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik kültürel her türlü alanda normal fıtratı tehdit eden cinsel yönelim bozuklukları veya aileyi tehdit eden her türlü bireysel veya toplumsal sorunlara karşı çözüm üretme, toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi korumak amacıyla aile konusunda proje ve politikaların oluşturulma sürecinde aktif örnek rol üstlenme, evrensel düşünüp, yerel ve özgün çözümler üretme, çalışmaları uluslararası düzeye taşıyarak dünya ülkelerine örnek teşkil edecek başarılı çalışmalar ile aile ve aile bireylerinin sağlıklı gelişimini sağlamak amacıyla sağlıklı nesillerin yaşadığı bir toplum ve dünya oluşmasına çalışmak vizyonumuzdur.

MİSYONUMUZ:

Vizyonumuz ve ilkelerimiz doğrultusunda, aile kurumu ve bireylerine yönelik çalışan STK’lar ile (veya vizyonumuz doğrultusunda bizler ile çalışabilecek diğer STK’lar ile) ortak iş birliği içinde aileyi ve bireylerini korumak, statüsünü yükseltmek, toplumdaki saygınlığını korumak, aileyi ve bireylerini tehdit edecek her türlü sosyolojik, psikolojik, biyolojik, fizyolojik sorunlara karşı ortak projeler üretmek, ortak amaçlar doğrultusunda beraber çalışma zemini oluşturmak, bilgi birikim deneyimleri paylaşmak, iletişim ağı oluşturmak, istişare ve işbirliği üretilmiş olan proje ve politikaları etkileyecek çalışmalar üreterek aileyi fıtrat gereği olması gereken zeminde tutmaya çalışmak misyonumuzdur.

 

ÇALIŞMALARIMIZ:

Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu olarak vizyonumuz ve misyonumuz doğrultusunda ilk etapta aşağıda belirtilen çalışmalar gerçekleştirilmiştir

 1. Dünya ÇAKOP ilk kez farklı amaçlarda ve farklı alanlarda çalışan STK’ları farklı cinsel kimlik yönelimleri karşısında durmak amacıyla bir araya toplayan bir çatı kuruluştur

2-) Platform web sitesi (https://dunyacakop.com) Türkçe ve İngilizce hayatına 2020 Ekim başında başlamıştır. Bu web sitesinde ; farklı cinsel kimlik yönelimindeki yanlış bilgilerin bilim insanları tarafından bilimsel verilere dayalı açıklamaları, dönüş yapan sağlıksızken sağlıklı cinsel yaşama kavuşmuş bireylerin hayat hikayelerinin videoları ile aile,  çocuk , genç toplumdaki tüm bireylere sağlıklı bilgi aktarımı sağlanmıştır . Web sitesinin dışında Dünya ÇAKOP un resmi sosyal medya hesapları :Youtube(https://www.youtube.com/c/DÜNYAÇAKOP)  İnstagram (https://www.instagram.com/dunyacakop/?hl=tr) twitter (https://twitter.com/DunyaCakop) İngilizce Türkçe olarak yayın hayatına başlamıştır.

 1. Türkiye’de ilk defa farklı cinsel kimlik yönelimleri sempozyumu bu alanda çalışan akademisyenler ile 4 büyük üniversite paydaşıyla gerçekleştirilmiştir. Sempozyum sonunda düzenlenen çalıştayda bu konuyla ilgili sonuç bildirgesi hazırlanmıştır. Bu çalışma kitap haline getirilerek basıma hazırlanmıştır.

4 Türkiye’de ilk defa bilimsel delillere dayalı eşcinsel yaşam tarzının sebep olduğu hastalıkların anlatıldığı “The Health Hazards Of Homosexuality: What The Medical And Psychological Research Reveals” kitabını “Eşcinsel Hayat Tarzının Sağlık Tehlikeleri: Somatik, Psikolojik. Toplum ve Aile Bakış Açısından Güncel Bulgulara Dayalı Çarpıcı Gerçekler” ismiyle İngilizce den Türkçe’ye çevirterek basımını sağlayıp yayın hayatına kazandırmış bulunmaktayız. Bu kitap Kaknüs Yayınevi’nden basılıp internet üzerinden ve kitab evlerinden satışı başlamıştır

 1. Dünya ÇAKOP olarak psikiyatrist ve psikologlardan oluşturduğumuz bir grup ile hedefimiz. farklı cinsel kimlik yöneliminde olan ve dönüş yapmak isteyen bireylere sağlıklı cinsel hayat eğitimi vermektir.
 2. Bu alanda terapist yetiştirmek ve toplumu yanlış cinsel sapmalardan korumaya çalışmaktır. Platform katılımcıları ve bilim kurulu üyeleri olarak aileyi ve çocukları yanlış ve sapkın tehlikelerden korumak ve aile bireylerini bilinçlendirmek amacıyla yaptığımız Youtube canlı yayınları ile toplum.

a faydalı olmaya gayret ettik.

 1. Farklı cinsel kimlik yönelimlerinde yanlış bilgilere sahip olan bireylere doğru ve sağlıklı bilgi aktarımında bulunan ama bazı çevreler tarafından sosyal medyada linçe uğrayan psikolog ve psikiyatrlara destek olduk.
 2. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemeyi hedeflediği cinsiyetsiz film festivali ödül törenine karşı gerek Malatya Belediyesi gerek kültür bakanlığına yaptığımız temaslarla programın düzenlenmesini engelledik.
 3. Büyükçekmece’deki toplum ve aile yapımızı bozan erkek erkeğe evlenme teklifini gösteren heykelin kaldırılmasını gerek belediye yetkililerini arayarak gerek sosyal medya hareketiyle sağladık.
 4. Eşcinselliği çocuklar üzerinde normalleştirip yaygın kılmak amacıyla üretilmiş bir oyuncağın dağıtımını engelledik.
 5. Eşcinselliği çocuklar arasında normalleştiren ve teşvik eden bir çocuk kitabı için şikayet kampanyası başlattık.
 6. İk defa eşcinsellikten kurtulmak için tedavi gören insanların hikayelerinin anlatıldığı videoları Türkçe’ye çevirerek sitemizde ve Youtube kanalımızda yayınladık.
  13. Hali hazırda önemli gördüğümüz bir çalışma olan okul öncesi ve okul çağındaki çocuklara yönelik materyallerde (kitaplar dergiler oyuncaklar. oyunlar vs.) bulunan uygunsuz içerikleri inceleme ve bunlar hakkında rapor oluşturma çalışmasını yürütmekteyiz.
 7. Geçen yıl ilkini düzenlediğimiz farklı cinsel kimlik yönelimleri sempozyumunu uluslararası boyutta bu sene ikincisini 12-13 Kasım’ca düzenlenecektir.

15 Her ay bilim kurulu üyeleri ile yapılan toplantılarda toplumun sağlıklı yaşam tarzının nasıl olması gerektiğine çocuklara ve topluma gelen saldırılara karşı toplumu bilinçlendirmeye dair eylem planları hazırlanmaktır.

Kurucu STK’lar için bağlantıya tıklayınız.

Yazının aslına ulaşmak için bağlantıya tıklayınız.

 

 

 

 

Leave a Reply