Caption align here

Blog Full Left Sidebar With Frame

    “Her şeyden önce, hedonizm nedir? Hedonizmin gelişimi faydacılığın doğmasında etkili olmuş mudur? Ahlâk felsefesinde “En yüksek iyi nedir?” sorusuna verilen cevap olan hedonizm, en temel anlamda bir şeylerden maddi ya da manevi zevk almayı, zevki insan hayatının merkezine yerleştirmeyi savunan ahlâkî bir öğretidir. Hedonizm denildiğinde akla ilk olarak Epiküros gelmektedir ancak hedonizmin asıl kurucusu Aristippos’tur. Kökeni Antik Çağ’a kadar uzanan hedonizm öğretisi, M.Ö. 340-330 yılları arasında ilk olarak...
Read More
  2017’de Çeçenistan’da eşcinsel erkeklerin tasfiye edildiğine dair söylentiler ülkede yayılırken, bir örgüt ilk müdahale ekiplerinin yerini alarak olası kurbanlara can simidi olmuştu. Rus LGBT Ağı, 4 yıl boyunca 250’den fazla LGBT+ bireyi tehlikeden kurtararak Rusya’daki ya da ülke dışındaki başka yerlerde bulunan güvenli evlere tahliye etmişti. LGBT Ağı pazartesi günü Moskova’nın Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan olarak tanımlandı. Bakanlığın listesinde yayımlanan tek önemli isim bu STK olmadı. Eylülde Rusya’dan...
Read More
  İFTAM , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ve Adıyaman Üniversitesinin, ortaklaşa düzenlemiş olduğu ve Adıyaman Üniversitesinde gerçekleşmiş olan “Türkiye’de Aile ve Cinsiyet Eşitliği “ adlı panelde İFTAM Sosyal Araştırmalar Akademik Danışma Kurulu Başkanı Ergün Yıldırım konuşmacı olarak yer almıştır. Panelde Türkiye’deki Aile kurumunun yeri ve tarihi konuşulurken cinsiyet eşitliği konusu da konuşmacılar tarafından ele alındı.
Read More
Sosyal İşler Bakanlığı’nın sunduğu tasarı, 12 yaşından itibaren çocukların ulusal nüfus kaydında yasal cinsiyet değişikliği için başvuruda bulunmalarına izin veriyor. “AB üyesi İsveç’te hazırlanan yeni tasarıya göre 12 yaşından itibaren çocukların ulusal nüfus kaydında yeni yasal cinsiyet başvurusunda bulunması için vasilerin onayı yeterli olacak, sağlık makamlarının herhangi bir muayenede bulunması ya da temas kurması şartı aranmayacak. Halihazırdaki uygulamada 18 yaşından itibaren yapılabilen yasal cinsiyet değişikliği için doktor onayı gerekiyor. Tasarının...
Read More
60 Sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek “Dünya Çocuk ve Aile Koruma Platformu”nu kurdu. Platform aileyi, çocukları ve gençleri LGBT aktivitelerinin tehlikelerinden ve propagandalarından korumak amacıyla kuruldu. Platform bu amaç doğrultusunda çalışmalar yürütmek için bir araya gelirken, bu doğrultuda 40 terapist ve terapist yetiştirme enstitüsü oluşturmak için çalışmalar sürdürülüyor. Platform kurduğu web sitesi ile doğru ve bilimsel veriler veriyor. Siteye başvurarak yardım isteyen aile ve bireylere rehberlik hizmeti verilerek normal...
Read More
1 2 3 13