İFTAM

By

‘Bayram Havasını Evde, Aile İçinde Çocuklara Hissettirin’

Ramazan Bayramı’nda uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından çocukların daha az etkilenmesi için ailelere evde bayram ortamını oluşturması tavsiye edildi. Hastalığın yayılma hızı ve olumsuz sonuçları karşılığında hükümetlerin, toplumların ve bireylerin belli önlemler aldığını ifade eden Seçer, “Bu anlamda en fazla göze çarpan önlem olarak karantina uygulamaları ve sokağa çıkma yasakları ön plana çıkmaktadır. Türkiye ise 65...
Read More

Kadın Ve Aileye Genetik Açıdan Yeniden Bakış

“Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fatma Bacı Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi toplumsal çatışmaların neredeyse merkezi haline gelen kadın ve aile meselesini millî ve dinî değerler odağında tartışmaya açan çok değerli bir çalışmaya imza attı.” “Toplumsal yapımızda sarsıcı değişim ve dönüşümler yaşanıyor. Aile ve akrabalık bağları çözülüyor. Kadın ve erkek kimliğinin hem aile hem sosyal...
Read More

Yunus Emre’nin İnsan Anlayışı

  Giriş “İnsan İlâhî kaynaklı bir ruha sahiptir. Bu ruh onun bedeniyle bir tür tezat içe­risindedir. insanın gayesi, tıpkı Îlâhî ruh gibi temiz ve saf bir hâle gelmektir. Be­denden kurtulmanın yolu onun arzularından sıyrılmaktır. însan, var olduğundan beri varlığın özü ile ilişki kurmaya çalışmaktadır. Bu amaç uğruna değişik faali­yetler içerisine girmiştir, insanın Allah’ı müşahedesi, varlık...
Read More

Çocuk-Aile İlişkisi ve Salgın Dönemi Söyleşisi

“Yunus Emre Enstitüsü, dijital söyleşiler kapsamında Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nu ağırladı. Kosova’daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde, Gerçek Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen “Çocuk-Aile İlişkisi ve Salgın Dönemi” başlıklı söyleşide Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu çocuğun sağlıklı bir birey olabilmesi için ailede ve eğitim ortamında var olması gereken değerlerden bahsetti.” “Yunus Emre Enstitüsü (YEE)...
Read More

Olumsuz Aile Tutumlarının Çocuk Gelişimine Etkisi

“Anne ve baba tutumları çocuk psikolojisinde çok önemli bir yere sahiptir. olumsuz aile tutumları çocuğu yetişkinlikte, bireyin kişilik yapısını, tavır, alışkanlık, inanç ve değer yargılarını büyük ölçüde biçimlendirmekte ve çocuğun psikolojisini etkilemektedir. Eğitimciler çocukların gelecekte uyumlu ve başarılı olabilmeleri için en sağlıklı eğitim yollarının geliştirilmesi çabası içindedirler. Her ne kadar kişilik gelişiminin insanın yaşamı boyunca...
Read More

Ailede Çocuk Eğemenliği “ÇOCUK MERKEZLİ AİLELER”

  “ÇOCUK EGEMEN AİLE OLMAK Günümüzde anne baba olmak, geçmiş yıllara göre oldukça farklı bir zorluk taşıyor.Bizler bu anlamda ara kuşak olarak kabul edilmeliyiz aslında.Bir ayağımız geleneksel,bir ayağımız modern yaşamın içindeyken çocuklarımıza zamanında bizim sahip olamadığımız ne varsa ya da verebileceklerimizin en iyisi neyse vermeye çalışıyoruz.Ebeveyn olmanın en sıkıntılı tarafı burası.Neyi ne kadar ve ne...
Read More

Anne, Beni İTTİLER!

“Öğrencilerin en az %10’u okul yaşamlarının bir döneminde zorbalıkla tanışıyor. Çocuklar arasında her kavga zorbalık mıdır? Seyirciler neden çok önemlidir? Akran zorbalığı nasıl önlenir? Ebeveynlere ve okula ne düşüyor?” “Akademik kariyerimin ilk gününden itibaren araştırma alanlarım genellikle kendi yaşam olaylarımla paralellik göstermiştir. Bundan dolayı, 30 yılı aşan araştırmacı kimliğimle farklı konuları mercek altına aldım. Zorbalık...
Read More

Gelenekten Değişime: Türkiye’de Aile ve Çocuklar

  “Aileler, çocuklar ve ruh sağlığı konusu çok önemli ve önemli olduğu kadar zor ve çapraşık bir konu. Günümüzde ailelerin ve çocukların nelerle karşılaştığı, ne sorunlar yaşadığı ile ilgili genelleme yapmak sakıncalı olabilir, her aile özeldir. Ancak bir ölçüde genelleme yapmadan da konuyu anlamaya çalışmak olanaksız görünüyor; dolayısıyla ben biraz genel bir çerçeve çizmeye çalışacağım....
Read More

İyi Esnafın Aile Hayatı da Düzgün Olur

  “41 yıldan bu yana o pazar senin bu pazar senin koşturan İbrahim Halıcı, “Sevdiğin işi sevdiğin insanla yapacaksın. Eşim olmasaydı bu günlere gelemezdim” diyor… Halıcı’ya esnaflıkta 41 yılda elde ettiği deneyimleri sorduk. İzmit Belediyesi’nin esnaflıkta 41 yılını dolduran esnaflara Ahilik Haftası’nda verdiği plaketlerden birinin sahibi olan 41 yıllık esnaf İbrahim Halıcı ile bir araya...
Read More

Hz. Mevlana’nın Aileye Bakışı

Hz. Mevlana,  Mesnevi’deki “Bedevi ile Karısı” isimli hikâyenin bir bölümünde, aşağıda beyit beyit anlamlarını vereceğimiz şu açıklamayı yapar: “ ‘Kadınlar; insanlar için süslendi, onlara güzel gösterildi.’ ayeti gereğince, Allah’ın süslediği, güzel yarattığı kadından nasıl kaçılır? Allah; kadını, erkek onunla huzura kavuşsun, rahatlasın, ona eş olsun diye yarattı. Hz. Âdem nasıl olur da Hz. Havva’dan ayrılabilir?...
Read More
1 2 3 10