Mart 18, 2021

Day

Anne Babanın Çocuğun Cinsel Kimlik Gelişimindeki Rolü ve Önemi

İnsan canlısı hayata ve kendine dair inançlarını, bakış açısını, ön yargılarını ve yerleşmiş davranış kalıplarını, içine doğduğu aileden, anne ve  babasından öğrenir. İnsanın kişilik gelişimi de çocukluk yıllarında, çoğunlukla anne babanın çocuğa olan davranışları ekseninde gelişir. Her çocuk içinde büyüdüğü ailenin normlarını, anne ve babasının davranış örüntülerini farkında olmadan taklit etme güdüsü ile dünyaya gelir....
Read More